Fogpótlások2020-07-20T10:10:41+02:00

Fogpótlások

Koronák, hidak saját fogakra vagy implantátumokra

A fix fogpótlások egy vagy több fogat pótló, a hiány két oldalán, az úgynevezett pillér fogakon, a páciens számára eltávolíthatatlanul rögzülő fogművek. A korona egy fog teljes felszínét borító restaurátum. A rögzített fogpótlások általában ugyanannyi helyet foglalnak el, mint az eredeti fogazat.

Ezeknek a pótlásoknak előfeltétele a pillér fogak előkészítése, köznyelven lecsiszolása.

A hidak helyzettől függően, rögzülhetnek a saját fogunkon vagy implantátumokon.

Az implantátumokon rögzített pótlás lehet ragasztott, amikor a fogművet csak roncsolással lehet eltávolítani, vagy csavarozott híd, amit a fogorvos bármikor sérülés nélkül levehet.

A fogpótlások elkészítésének egyik legfontosabb kritériuma a pontos széli záródás. Ezt  legtökéletesebben a vállas preparálással érhetjük el, amikor a fog nyakánál, körkörösen a fog anyagában egy pici, finom vállat alakítunk ki. Ebben az esetben a korona ezen támaszkodik, nem sérti, nyomja az ínyt, így tökéletes esztétikai hatást érünk el. A rosszul záró, elálló szélű koronák fogszuvasodáshoz, tasakok kialakulásához vezet ami végső esetben a fogmű vagy akár a fogak elvesztésével jár.

A koronák, hidak anyaga, valamint elkészítés módja nagyon változatos. Készülhetnek tömör fémből, ami lehet arany, titán vagy különböző ötvözetek. Ezek a fogművek nem esztétikusak, sárgák vagy szürkék, a fém színének megfelelően. Ilyen fogpótlások manapság csak elvétve készülnek, a páciensek többsége porcelánnal leplezett esztétikus fogművet választ.

Az anyagok kiválasztásánál több szempontot is figyelembe kell venni:

 • a híd hossza és várható terhelése

 • esztétikai igények

 • esetleges allergia

 • gazdasági megfontolások

Fémkerámia

A fémkerámia fogművek vázát különböző nemes vagy nem nemesfém ötvözetek alkotják. Ezt a vázat leplezzük kerámiával, miután a fémet egy opaker réteggel fedjük a kedvezőbb esztétika eléréséért. Azokban a helyzetekben azonban, amikor kevés a hely a megfelelő vastagságú kerámia felviteléhez, az esztétika mindenképpen csorbát szenved.

A nemesfém vázak az arany, ezüst, platina, palládium stb. különböző arányú ötvözetei. Ezekből nagyon pontos fogművek készíthetők, általában nem allergizálnak de meglehetősen drágák.

A nem nemesfém vázak a nikkel, króm, kobalt stb. ötvözetei, amikből a mai napig sok fogművet készítünk. A nikkelre sok az allergia, ezekben az esetekben nikkelmentes ötvözeteket használunk. Természetesen ma már nagyon sok helyen elérhető az allergia teszt, amit gyanú esetén el kell végezni, hogy kiszűrhessük az esetleges allergiát, bármilyen általunk használt anyagra. Az említett esztétikai megfontolások a kisméretű koronák készítésénél itt is érvényesek.

CAD/CAM

A fémvázak hagyományos mintázását és öntését mind jobban kiszorítja a CAD/CAM technológia a lézer szinterezés és a 3D nyomtatás, amik kezdenek rutin eljárássá válni.

A CAD jelentése számítógép segítségével tervezett, a CAM pedig számítógép segítségével elkészített. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a fogorvos előkészíti a fogakat, lenyomatot vesz, arcívvel rögzíti a harapást és mindezt elküldi a fogtechnikai laborba. Ott kiöntik a lenyomatot és lézer szkenner segítségével digitalizálják a gipszmintát, majd az adatokat számítógépre viszik ahol egy speciális programmal megtervezik a fogmű vázát (CAD). A számítógép össze van kötve egy CNC frézgéppel amelyik a komputer utasításai szerint nanométer pontossággal kifrézeli, egy fém vagy cirkónium tömbből a kerámiázható vázat.Ezt a vázat bepróbáljuk a szájba, majd a fogtechnikus  elkészíti a porcelán leplezést. A CAD/CAM technológiánál használatos króm-kobalt pogácsa egy tiszta ötvözetű tömbből van kiszelve, ebből marja a frézgép a vázat. A hagyományos öntési technikánál szennyeződik a fém, zárványok keletkeznek benne, romlik a fém szilárdsága, rugalmassága és mindezek azt eredményezik, hogy a váz esetleg nem illeszkedik tökéletesen a mintán és a későbbiekben leválhat a porcelán. Ezzel szemben ha vázat a fenti technológiával marjuk, mindezekre a pontatlanságokra esély sincs, az eredmény egy tökéletesen pontos váz, tökéletesen felrakott kerámiával.

A lézerszinterezés

A lézerszinter születése az 1980 évekre tehető és a lényeg az, hogy lézert használnak ahhoz, hogy összeforrasszák a por szemcséit 3D-s tárgyak magvalósításához. Ez a technológia lehetővé teszi a króm-kobalt, a titán, az arany szelektív lézerszinterezését (SLS). A fent említett CAD/CAM technikához hasonlóan itt is az anyag sűrűsége megközelíti a 100%-ot, ami a nagyon szilárd, pontos vázakat eredményezi.

A 3D nyomtatás

Hasonló a fenti eljáráshoz, ugyanazon az elven működő berendezés, de kisebb hőfokon működik, műanyag tárgyak nyomtatására alkalmas. A fogászatban például abban az esetben használjuk, amikor az orvos az előkészített fogakról nem hagyományos szilikon mintát vesz, hanem egy intraorális szkennerrel digitális lenyomatot készít, amit e-mailben küld el a fogtechnikai laborba. Itt a CAD/CAM rendszerben fogadják a fájlt, majd kinyomtatják műanyagból a modellt, azt, amit hagyományosan a fogtechnikus gipszből öntött ki az orvos által vett lenyomatot használva. Teljesen nyilvánvaló, hogy itt is egy csomó hiba lehetőséget küszöbölünk ki és az is nyilvánvaló, hogy a digitális fogászaté a jövő, mivel mind több cég készít nyílt platformokat (softwareket), megkönnyítve a kapcsolatot a fogorvosok, a fogtechnikusok és a frézközpontok között.

Cirkónium-kerámia

A fémmentes fogművek a cirkónium-kerámiából vagy tiszta kerámiából készülnek.

A cirkónium egy nagy szilárdságú, magas olvadáspontú, kémiailag nagyon ellenálló, átmeneti fém. A  fogászatban a cirkónium-oxidot (ZrO2), a cirkóniumnak oxigénnel alkotott vegyületét használjuk. Színe fehér, átereszti a fényt, nem vezeti az elektromosságot és a hőt, nem allergizál. Mindezek a tulajdonságok kiválóan alkalmassá teszik a cirkónium-kerámia vagy akár teljes cirkónium pótlások készítésére. A cirkónium-kerámiánál a váz minden esetben CAD/CAM technológiával készül, és erre égetjük a kerámiát.

A cirkón-kerámia fogművek előnyei a fém-kerámiával szemben: kimagaslóan esztétikusak, nem allergizálnak, jobb a fényáteresztő képességük, nagyon precízen illeszkednek, élethűek, jóval kevesebb foganyagot kell feláldozni az előkészítéskor, a fehér váz miatt vékonyabb kerámia réteg szükséges így a kicsi, apró fogak esztétikus helyreállításának sincs akadálya.

Hátrányuk, hogy drágábbak.

Fogorvosi betét (inlay, onlay)

A fogorvosi szaknyelv inlay vagy onlay névvel illeti azt fajta fogtömést, amit nem a fogorvos készít, miután eltávolította a szuvas fogszövetet, hanem egy lenyomat alapján a fogtechnikai laborban kerül kivitelezésre. A betéteket a nagy méretű fogszuvasodások, törések, pontos, esztétikus, időtálló és hosszú távú megoldásaként alkalmazzuk. Az inlay a kisebb kiterjedésű, az onlay a nagyobb, a fog több felszínét is beborító fogászati betét, amiket leginkább az őrlőfogak rágófelületének helyreállítására alkalmazunk.

Az anyaga szerint a betét lehet műanyag, kerámia, cirkónium-kerámia vagy arany.

Nagy előnye, hogy a fogtechnikus a lenyomat alapján kiöntött mintán, tökéletesen tudja megmintázni a hiányzó részt, olyan helyeken is ahova a fogorvos nehezen fér hozzá.

A nagy szuvasodásokba, fogorvos által készített műanyag töméseknek van néhány hátránya, amit érdemes megfontolni:

 • a nagy mennyiségű tömőanyag megvilágításkor zsugorodik, ezért a tömés széli záródása nem mindig tökéletes, könnyen sérül

 • a rágófelszínek, csücskök, barázdák kialakítása a tömés során nem mindig tökéletes

 • a mély szuvasodások sokszor íny alá terjednek, ezek ellátása ugyancsak problémás

Ezzel szemben a betétek:

 • sokkal biztonságosabban rögzíthetők

 • széli záródásuk nagyon jó, a másodlagos szuvasodás esélye minimális

 • a fog eredeti formája, csücskök, barázdák, kontaktpontok tökéletesen reprodukálhatók

 • a műanyag, kerámia, cirkónium betétek esztétikája tökéletes, habár a legjobbak aranyból készülnek, mivel széli záródásuk tökéletes. A színe és az ára már nem annyira

Kerámia héjak

A kerámia héjak készítése egy kedvelt beavatkozás a páciensek körében, mert nagyon kevés fogállomány eltávolításával jár, a teljes borító koronákhoz képest.

A porcelán héjat általában a front fogak, ajkak felőli részére készítjük. Ez egy esztétikai beavatkozás, amikor kisebb formai korrekciót, színhibákat, esetleg a fogak közötti réseket, vagy kisebb törést, lepattogzást szeretnénk eltüntetni.

Maga a héj egy vékony kerámia lapocska, ami fogtechnikai laborban készül, egy precíziós lenyomat alapján, amit a fog előkészítése után a fogorvos vesz.

Pontosan megbeszéljük a héj színét, formáját majd miután elkészült, bepróbáljuk, és ha tökéletesen megfelelő, beragasztjuk.

Teljes fogatlanság pótlása

A teljes kivehető fogsor egy olyan fogmű, amit teljes fogatlanság esetén készítünk és ez a mai napig, a leggyakrabban alkalmazott eljárás, a hiány pótlására.

A fogsor a nyálkahártya-csont alapzaton támaszkodik és ilyenkor nem csak a fogakat pótoljuk, hanem a lesorvadt állcsont gerincet az ínnyel együtt.

Helyben tartását az vákuumhatás, az arcizmok, a gravitáció biztosítja és nagyban befolyásolja az állcsont gerinc anatómiai formája és sorvadsági foka.

A műfogsor feladata a rágóképesség helyreállítása, a tipikus fogatlan arcvonások korrekciója, a hangképzés helyreállítása, az állkapocs ízület károsodásának megakadályozása.

A stégprotézis

A teljes műfogsort viselő páciensek nagy százaléka még évek múlásával sem tudja megszokni a fogpótlást, sokuknak még a rágással is problémájuk van. A fogsorragasztó és az alábélelés is csak  félmegoldás, állandóan szoronganak, nem érzik az ízeket, megváltozik a hőérzetük, ráadásul ha nem akarják vagy nem tudják használni a fogpótlásukat megváltozik a beszéd és az arc formája, mélyülnek a ráncok, nem beszélve az egyéb egészségügyi problémák kialakulásáról a fogatlanság miatt.

Erre is van megoldás, ez a stégprotézis.

A legtöbb teljes fogsort viselő páciens, idősebb korban kapja meg a fogpótlását, ilyenkor a hátsó régióban általában kevesebb a csontállomány és így a 6-8 implantátumra építhető fix körhid kivitelezése akadályokba ütközhet, úgy a csonthiány, mint az anyagi megfontolások miatt.

Első lépésként általában négy implantátumot helyezünk be előre, a front régióba, mivel a nagy csonthiánnyal küzdő betegek is itt, a front fogak területén rendelkeznek elegendő csontállománnyal ahhoz, hogy biztonságosan beültethessük a műgyökereket.

Az implantátumokat összekötjük egy szintén titánból készült merev, stégnek nevezett felépítménnyel, amit csavarokkal rögzítünk. Ezen helyezkednek el a finom mechanikai rögzítő elemek, amelyek fixen tartják a fogsort. Ezekben a lokátorokban vagy csúsztatókban általában van egy műanyag elem, ami ha megkopik, cserélhető.

A stégprotézis rengeteg előnnyel rendelkezik:

 • nagyon biztonságosan, fixen áll, nem billeg, nem esik le evés vagy beszéd közben, ellenben a páciens könnyen, egyszerűen leveheti és tisztán tarthatja

 • erősebb rágást biztosít, rendkívül esztétikus, javul az életminőség

 • a fogorvos bármikor eltávolíthatja a stéget, lehet tisztítani, javítani ha szükséges

 • nem utolsó sorban jóval olcsóbb, mint 6-8 implantátumon rögzülő körhid

Részleges és kombinált fogpótlások

Részleges fogsor

Részleges fogpótlást akkor készítünk, ha nagy a foghiány, ragasztott híd nem készíthető és minél költség kímélőbb megoldást kell választani. Ebben az esetben a megmaradt fogakat nem készítjük elő, nem kerül rájuk korona, vagy híd, a fogsor stabilitását ezekre a fogakra támaszkodó kapocs biztosítja, ami az elhorgonyzás legrégibb, legegyszerűbb egyben a  legolcsóbb megoldása. Ezek a kapcsok fémből készülnek és sajnos látszanak, így az esztétikum mindenképpen csorbát szenved, valamint idővel a kapocstartó fogakat is károsítják.

A részleges protézis áll egy alaplemezből, ami lehet műanyag vagy fém, műínyből, amiben vannak a műanyag fogak és az előbb említett kapcsokból, amik stabilan tartják a fogsort.

Kombinált fogsor

Kombinált fogpótlásnak nevezzük együttesen azt a fogművet, amely a részleges foghiányt pótolja és egy fix, beragasztott részből, ami lehet korona vagy híd, meg egy kivehető elemből, protézisből áll. A rögzített és a kivehető rész szervesen illeszkedik egymáshoz, a nagyon pontos összekötő elemek biztosítják a stabilitást, a megtámasztást és a billenésgátlást, valamint megfelel az esztétikai igényeknek is.

Általában akkor készítünk kombinált fogpótlást, ha a foghiány olyan nagy, hogy  fix, ragasztott fogművel nem lehet pótolni a hiányt, valamint különböző okok miatt a fogászati implantáció sem lehetséges.

Ezeknek a pótlásoknak első és egyik legfontosabb feladata a tervezés, ezért általában készítünk egy tanulmányi mintát, amin a fogtechnikai laborral együtt megtervezzük a fogművet. A kezelési terv felállítása során figyelembe kell venni, hogy milyen elhorgonyzási eszközöket, finommechanikai rögzítő elemeket szeretnénk használni, milyen a megmaradt fogak állapota, milyen a harapás, milyen az antagonista fogazat, mindezt azért, hogy a terhelést optimálisan tudjuk elosztani a maradék fogak és a csontalapzat között. Az előbbiek figyelembevételével kell eldöntsük, hogy milyen legyen a kivehető lemez formája, mennyire tudjuk vázasítani, redukálni, evvel is növelve a komfort érzetet és megfelelni az esztétikai igényeknek de semmiképpen nem kötünk  rossz kompromisszumokat, mert ezek nagyon rövid időn belül kudarchoz, sikertelenséghez vezetnek.

A tervezés után előkészítjük a felhasználni kívánt fogakat, lenyomatot veszünk és arcívben rögzítjük a harapást, majd mindez a fogtechnikai laborba kerül, ahol elkészül a fogmű.

Arcív

Az arcíves harapásregisztráció egy speciális, egyes esetekben azonban nagyon fontos eljárás, amikor meghatározzuk a páciens rágósíkjának, az állcsontok illetve az állkapocsízület forgástengelyének térbeli viszonyát. Ezeket az adatokat az arcívnek nevezett eszközzel rögzítjük, majd a fogtechnikai laborban átvisszük egy artikulátornak hívott készülékre, ami az állkapocsízület mozgáspályáit szimuláló eszköz és így a páciens egyéni értékei szerint készíthető el a fogmű.

Teleszkópok

Abban az esetben, ha 2-3 megmaradt fogunk van teleszkópos elhorgonyzást használunk. Ez a rendszer két egymásba pontosan illeszkedő koronából áll, az egyik a primer, ami a saját fogon van és a másik a szekunder, ami a fogsorba van beépítve és a kettő között ható súrlódási erő tartja helyben a fogművet.

A teleszkóprendszer technikájából adódóan aranyból készítjük.

Rejtett rögzítőelemek

A kivehető rész stabilitását, kapcsolódását a rögzített, beragasztott részhez finommechanikai elemekkel érjük el. Ezek nagyon precíz, rejtett szerkezetek, amelyeknek egyik fele egyben van a híddal vagy koronával, a másik része a kivehető fogsorban van. A kettő között általában van egy kis műanyag betét, amit ha megkopik, cserélni lehet. Ezek a precíziós elemek nem látszanak, esztétikusak, nagyon sok fajtájuk létezik.